fbpx

Mockito.mock() vs @Mock vs @MockBean

W tym wpisie przyjrzymy się trzem sposobom na tworzenie mocków z użyciem frameworka Mockito, a mianowicie .mock() i @Mock.

Mockito.mock()

Metoda Mockito.mock() tworzy obiekt typu mock na podstawie klasy albo interfejsu, jaki podamy w argumencie. Następnie możemy ustawić kiedy, jakie wartości ma ów obiekt zwracać, albo weryfikować, jakie metody zostały wykonane.

  @Test
  public void testGetNoRoomsWhenWrongSize() {
    
//given
    List<Room> rooms = new ArrayList<>();
    rooms.add(new Room("101", Arrays.asList(BedType.DOUBLE)));
    rooms.add(new Room("102", Arrays.asList(BedType.SINGLE)));
    rooms.add(new Room("103", Arrays.asList(BedType.DOUBLE, BedType.SINGLE)));
    
    RoomRepository roomRepository = Mockito.mock(RoomRepository.class);
    ReservationService reservationService = Mockito.mock(ReservationService.class);
    
    Mockito.when(roomRepository.findAll()).thenReturn(rooms);
    RoomService roomService = new RoomService(roomRepository, reservationService);

    //when
    List<Room> result = roomService.getRoomsForSize(-1);

    //then
    assertEquals(0, result.size());

  }

W ten sposób możemy tworzyć mocki zarówno na poziomie metod testowych (testGetNoRoomsWhenWrongSize w tym wypadku) jak i pól (stanu) całej klasy testowej.

@Mock

Adnotacja @Mock jest używana jako skrót dla Mockito.mock(). Możemy jej używać tylko na poziomie pól klasy albo przy wstrzykiwaniu mocków jako parametrów metody testowej. Musimy też oznaczyć klasę testową dodatkowo adnotacją @ExtendWith(MockitoExtension.class)

Poniższy kod

public class RoomServiceTest {

  private RoomRepository roomRepository = Mockito.mock(RoomRepository.class);
  private ReservationService reservationService = Mockito.mock(ReservationService.class);

  @Test
  public void testGetNoRoomsWithWrongSize() {
    //given
    List<Room> rooms = new ArrayList<>();
    rooms.add(new Room("101", Arrays.asList(BedType.DOUBLE)));
    rooms.add(new Room("102", Arrays.asList(BedType.SINGLE)));
    rooms.add(new Room("103", Arrays.asList(BedType.DOUBLE, BedType.SINGLE)));
    Mockito.when(roomRepository.findAll()).thenReturn(rooms);
    RoomService roomService = new RoomService(roomRepository, reservationService);

    //when
    List<Room> result = roomService.getRoomsForSize(-1);

    //then
    assertEquals(0, result.size());

  }
}

Możemy zamienić na

@ExtendWith(MockitoExtension.class)
public class RoomServiceTest {

  @Mock
  private RoomRepository roomRepository;
  @Mock
  private ReservationService reservationService;

  @Test
  public void testGetNoRoomsWithWrongSize() {
    //given
    List<Room> rooms = new ArrayList<>();
    rooms.add(new Room("101", Arrays.asList(BedType.DOUBLE)));
    rooms.add(new Room("102", Arrays.asList(BedType.SINGLE)));
    rooms.add(new Room("103", Arrays.asList(BedType.DOUBLE, BedType.SINGLE)));
    Mockito.when(roomRepository.findAll()).thenReturn(rooms);
    RoomService roomService = new RoomService(roomRepository, reservationService);

    //when
    List<Room> result = roomService.getRoomsForSize(4);

    //then
    assertEquals(0, result.size());

  }
}

W tym wypadku musimy pamiętać o resetowaniu mocków przed każdym testem. Alternatywnym, lepszym rozwiązaniem jest wstrzyknięcie ich jako parametrów do metody testującej. Wówczas do metody wstrzykiwane są za każdym razem nowo utworzone mocki.

@ExtendWith(MockitoExtension.class)
public class RoomServiceTest {

  @Test
  public void testGetNoRoomsWithWrongSize(@Mock RoomRepository roomRepository, @Mock ReservationService reservationService) {
    //given
    List<Room> rooms = new ArrayList<>();
    rooms.add(new Room("101", Arrays.asList(BedType.DOUBLE)));
    rooms.add(new Room("102", Arrays.asList(BedType.SINGLE)));
    rooms.add(new Room("103", Arrays.asList(BedType.DOUBLE, BedType.SINGLE)));
    Mockito.when(roomRepository.findAll()).thenReturn(rooms);
    RoomService roomService = new RoomService(roomRepository, reservationService);

    //when
    List<Room> result = roomService.getRoomsForSize(-1);

    //then
    assertEquals(0, result.size());

  }
}

Dodatkowo, dzięki MockitoExtension będziemy informowani (za pomocą wyjątku. UnnecessaryStubbingException) jeśli zamockowana metoda (np. Mockito.when(roomRepository.findAll()).thenReturn(rooms)) jest nieużywana. Dzięki temu nasze testy jednostkowe pozbędą się niepotrzebnego kodu, albo wręcz dowiemy się o błędnym ich działaniu.

@MockBean

MockBean używane jest tylko w frameworku Spring.

Tworzy ona mocka danego komponentu springowego ORAZ wstrzykuje go do kontekstu Spring. Jest to o tyle ważne, że w aplikacjach używających frameworka Spring możemy pisać standardowe testy jednostkowe, mockując za pomocą Mockito wszelkie komponenty (np. serwisy i repozytoria, ale też na przykład filtry) tak jak standardowe klasy (tak jak robie to w powyższych przykładach) .

Możemy też uruchamiać testy, które będą korzystać z całego kontekstu springowego, zadziała wówczas automatyczne wstrzykiwanie i inne, sprignowe „zabawki”. Testy z kontekstem są natomiast zdecydowanie wolniejsze, bo muszą wszystko to uruchomić i zestawić w całość.

Tak, więc adnotacja @MockBean jest używana przy testach kontekstowych w frameworku Spring, na poziomie pól klasy testowej. Dobrym przykładem są testy kontrolera, gdzie siła rzeczy potrzebujemy całego „grubego” Springa i wstrzykniętych z kontekstu dodatkowych obiektów.

@WebMvcTest(controllers = RestRoomController.class)
@AutoConfigureMockMvc(addFilters = false)
public class RestRoomControllerTest {


  @Autowired
  private MockMvc mockMvc;

  @MockBean
  private ReservationService reservationService;

  @Autowired
  private ObjectMapper mapper;

  @WithMockUser(username = "pawelcwik", roles = {"RECEPTION"} )
  @Test
  public void getFreeRoomsHappyPath() throws Exception {

    //given

    String url = "/api/getFreeRooms?from=2022-03-12&to=2022-03-13&size=2";

    LocalDate fromDate = LocalDate.parse("2022-03-12");
    LocalDate toDate = LocalDate.parse("2022-03-13");
    int size = 2;


    Room r = new Room("101", new ArrayList<>());
    r.setId(101);

    Mockito.when(reservationService.getAvailableRooms(fromDate, toDate, size)).thenReturn(Arrays.asList(r));

    MockHttpServletRequestBuilder request = get(url);


    //when

    MvcResult result = mockMvc.perform(request).andReturn();

    //then

    MockHttpServletResponse response = result.getResponse();

    CollectionType dtoCollection = mapper.getTypeFactory().constructCollectionType(List.class, RoomAvailableDTO.class);
    List<RoomAvailableDTO> results = mapper.readValue(response.getContentAsString(), dtoCollection);

    assertTrue(response.getStatus() == HttpStatus.OK.value());
    assertTrue(response.getContentType().equals("application/json"));
    assertTrue(results.size()==1);
    assertTrue(results.get(0).getNumber().equals("101"));

    Mockito.verify(reservationService, Mockito.times(1))
        .getAvailableRooms(fromDate, toDate, size);

  }
}

Adnotacja @WithMockUser służy do ustawiania kontekstu bezpieczeństwa w jakim dany test ma zostać wykonany, więc jest to inny temat niż mockowanie zależności (ale jeśli chcesz bym o nim trochę napisał – daj znać w komentarzach albo mailowo).

By być na bieżąco i mieć realny wpływ na tematykę tworzonych artykułów zapraszam do dołączenia do mojego newslettera.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *