fbpx

Praca z czasem i datami w języku Java

Czasy zamierzchłe

Przed ósmym wydaniem Javy do obsługi dat używano dwóch klas – Date oraz Calendar. Praca z nimi nie należała do najprzyjemniejszych. Na co dzień irytowała niespójność API (np. dni numerowane od zera, a miesiące od jedynki), a przy szczególnych okazjach brak zabezpieczeń, gdy kilka wątków pracowało na tym samym obiekcie. Efekt był taki, że popularność zdobywały alternatywne biblioteki do zarządzania czasem, najpopularniejszą z nich była ta o nazwie Joda-Time

Nie poświęcimy tym dwóm klasom tutaj miejsca, bo Java 8 przyniosła ze sobą coś lepszego.

Czytaj dalej Praca z czasem i datami w języku Java

Integracja ReactJS i Spring Framework.

Na mojej platformie pojawiły się pierwsze warsztaty programistyczne, dotyczą one integracji Springa z ReactJS. Czym są warsztaty programistyczne? Są to krótkie kursy (ten trwa dwie godziny z niewielkim hakiem) koncentrujące się na jednym, konkretnym zagadnieniu. W tym wypadku jest to zestawienie komunikacji pomiędzy częścią serwerową w Javie, a front-endem w JavaScript i oprogramowanie operacji z rodziny Create, Read, Update, Delete.


Tworzymy więc aplikację serwerową opartą na frameworku Spring oraz aplikację internetową z użyciem biblioteki ReactJS. Za pomocą API typu REST integrujemy je ze sobą, tak by stanowiły całość i stanowiły odbicie realnej aplikacji z jakimi przyjdzie Ci pracować.

  • Tworzymy aplikację serwerową z użyciem Spring Framework
  • Tworzymy obiekt domenowy i repozytorium
  • Za pomocą RestControllera nasłuchujemy na żądania HTTP
  • Implementujemy obsługę metod GET, POST, PUT, DELETE
  • Wyciągamy dane z adresu URL na jaki przyszedł request, jak i wyciągamy dane z jego samego.
  • Konfigurujemy CORS, by umożliwić komunikację z front-endem
  • Tworzymy aplikację internetową w ReactJS
  • Z poziomu JavaScript łączymy się z częścią serwerową
  • W bonusie poprawiamy wygląd naszej strony za pomocą react-bootstrap

Do warsztatów można dołączyć pod tym linkiem.