fbpx

Persistence Context – studium przypadku z rozmowy kwalifikacyjnej

Ostatnio znajomy podrzucił mi przykładowe pytanie z rozmowy kwalifikacyjnej dotyczące JPA/Hibernate i stwierdziłem, że jest to ciekawy przykład na przedstawienie działanie Persistence Context.

Pytanie

 1. W bazie mamy informacje o kilku obiektach
 2. pobieramy jeden obiekt (encję) o id 3
 3. zmieniamy pole w tym obiekcie (set)
 4. pobieramy WSZYSTKIE obiekty z bazy, dla danej Encji za pomocą .createQuery
 5. Czy obiekt o id 3, w liście danych pobranych w kroku 5, ma wartość starą czy zaktualizowaną?

A przenosząc to na grunt przykładowego kodu:

Guest ali = guestRepository.findById(3);
System.out.println(ali);
ali.setAge(7);
System.out.println(ali);
List select_g_from_guest_g = em.createQuery("SELECT g FROM Guest g").getResultList();
System.out.println("--------------------------------");
select_g_from_guest_g.forEach(quest -> System.out.println(quest));

Sednem tego pytania jest zachowanie Persistence Context przy pobraniu wszystkich elementów z bazy. Czy nadpisze on zmienioną wartość czy nie?

Persistence Context

Zanim przejdziemy do rozwiązania zróbmy szybkie przypomnienie czym jest PC.

Przy korzystaniu z Hibernate, czy innej implementacji JPA, pomiędzy naszą aplikacją a bazą danych istnieje pewna dodatkowa warstwa, która zajmuję się zarządzaniem i synchronizacją naszych obiektów (tych z klas oznaczonych jako encja) z bazą danych. Jest to właśnie Persistence Context.

Tyle w takim dużym skrócie.

Kod przykładu

Dla sprawdzenia rozwiązania utworzyłem prostą aplikację, oto jej kod:

pom.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>org.example</groupId>
  <artifactId>hotelreservationjpa</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>

  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <maven.compiler.release>15</maven.compiler.release>
  </properties>

  <build>
    <resources>
      <resource>
        <directory>src/main/resources</directory>
        <filtering>true</filtering>
      </resource>
    </resources>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <version>3.8.1</version>
        <configuration>
          <release>${maven.compiler.release}</release>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>com.h2database</groupId>
      <artifactId>h2</artifactId>
      <version>1.4.200</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.hibernate</groupId>
      <artifactId>hibernate-core</artifactId>
      <version>5.4.23.Final</version>
    </dependency>
  </dependencies>

</project>

META-INF/persistence.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<persistence xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence
 http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_1_0.xsd" version="1.0">

  <persistence-unit name="thePersistenceUnit" transaction-type="RESOURCE_LOCAL">
    <provider>org.hibernate.ejb.HibernatePersistence</provider>

    <properties>
      <property name="connection.driver_class" value="org.h2.Driver"/>
      <property name="hibernate.connection.url" value="jdbc:h2:./db/repository"/>
      <property name="hibernate.dialect" value="org.hibernate.dialect.H2Dialect"/>
      <property name="hibernate.hbm2ddl.auto" value="create-drop"/>
      <property name="hibernate.show_sql" value="true" />
      <property name="hibernate.use_sql_comments" value="true" />
    </properties>

  </persistence-unit>

</persistence>

Guest.java:

package pl.clockworkjava.hotelreservation.jpa;

import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;

@Entity
public class Guest {

  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
  private long id;
  private String name;
  private int age;

  public Guest() {

  }

  public Guest(String name, int age) {
    this.name = name;
    this.age = age;
  }

  public long getId() {
    return this.id;
  }

  public void setAge(int newAge) {
    this.age = newAge;
  }

  public void getAge() {
    int x = this.age + 5;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Guest{" +
        "id=" + id +
        ", name='" + name + '\'' +
        ", age=" + age +
        '}';
  }
}

GuestRepository.java:

package pl.clockworkjava.hotelreservation.jpa;

import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.EntityTransaction;

public class GuestRepository {

  EntityManager em;

  public GuestRepository(EntityManager em) {
    this.em = em;
  }

  public void createNewGuest(String name, int age) {

    System.out.println(" ---------- CREATE ---------- ");

    Guest newOne = new Guest(name, age);
    EntityTransaction transaction = em.getTransaction();

    transaction.begin();
    System.out.println(" ---------- Persisting in new transaction ---------- ");
    em.persist(newOne);
    System.out.println(" NewGuest ID " + newOne.getId());
    System.out.println(" ---------- Closing transaction ---------- ");
    transaction.commit();
  }

  public Guest findById(long id) {
    System.out.println(" -------------- FIND BY ID ----------");
    return em.find(Guest.class, id);
  }

  public void updateAge(Guest guest, int newAge) {
    EntityTransaction transaction = em.getTransaction();
    System.out.println(" -------------- UPDATE ----------");
    transaction.begin();
    guest.setAge(newAge);
    transaction.commit();
  }

  public void delete(Guest guest) {
    EntityTransaction transaction = em.getTransaction();
    transaction.begin();
    em.remove(guest);
    transaction.commit();
  }
}

App.java:

package pl.clockworkjava.hotelreservation.jpa;

import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.EntityManagerFactory;
import javax.persistence.Persistence;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class App {

  private static EntityManagerFactory factory = Persistence.createEntityManagerFactory("thePersistenceUnit");
  private static EntityManager em = factory.createEntityManager();

  public static void main(String[] args) {
    GuestRepository guestRepository = new GuestRepository(em);
    guestRepository.createNewGuest("Paweł", 34);
    guestRepository.createNewGuest("Kinga", 37);
    guestRepository.createNewGuest("Alicja", 6);
    guestRepository.createNewGuest("Gabriel", 5);

    em.getTransaction().begin();
    em.flush();
    em.clear();
    em.getTransaction().commit(); // wrzucenie wszystkiego z PC do bazy danych i jego wyczyszczenie, by wrócić do "czystego" stanu.

    Guest ali = guestRepository.findById(3);
    System.out.println(ali);
    ali.setAge(7);
    System.out.println(ali);
    List select_g_from_guest_g = em.createQuery("SELECT g FROM Guest g").getResultList();
    System.out.println("--------------------------------");
    select_g_from_guest_g.forEach(quest -> System.out.println(quest));
  }
}

Wynik i dlaczego właśnie tak

Efekt powyższego programu jest następujący:

 -------------- FIND BY ID ----------
Hibernate: select guest0_.id as id1_0_0_, guest0_.age as age2_0_0_, guest0_.name as name3_0_0_ from Guest guest0_ where guest0_.id=?
Guest{id=3, name='Alicja', age=6}
Guest{id=3, name='Alicja', age=7}
Hibernate: /* SELECT g FROM Guest g */ select guest0_.id as id1_0_, guest0_.age as age2_0_, guest0_.name as name3_0_ from Guest guest0_
--------------------------------
Guest{id=1, name='Paweł', age=34}
Guest{id=2, name='Kinga', age=37}
Guest{id=3, name='Alicja', age=7}
Guest{id=4, name='Gabriel', age=5}

Dane (age) zaktualizowane w obiekcie Alicja pozostały nowe, nawet po pobraniu wszystkich obiektów z bazy danych.

Dzieje się tak dlatego, że Persistence Context jest traktowany jako posiadający „świeższą” wersję danego obiektu, niż to, co jest w bazie. Tak długo jak w PC istnieje obiekt o danym ID to _nie_ zostanie on nadpisany przy ponownym pobieraniu tego obiektu z bazy danych.

Gdyby „wyrzucić” dany obiekt z Persistence Contextu BEZ wywołania .flush bądź zamknięcia transakcji (co powoduję zapisanie danych z PC do bazy danych) to przy ponownym pobraniu obiektu o ID 3, to wiek wróci do wartości 6. PC nie miał szansy zsynchronizować swojego stanu z bazą danych.

Przykładowy kod:

 Guest ali = guestRepository.findById(3);
 System.out.println(ali);
 ali.setAge(7);
 System.out.println(ali);
 em.detach(ali); // remove from persistence context
 Guest sameAli = guestRepository.findById(3);
 System.out.println(sameAli);

Mam nadzieję, że ten przykład przybliżył Ci nieco działanie Persistence Context.

By być na bieżąco i mieć realny wpływ na tematykę tworzonych artykułów zapraszam do dołączenia do mojego newslettera.

2 komentarze do “Persistence Context – studium przypadku z rozmowy kwalifikacyjnej”

  1. Albo przy zamknięciu sesji manualnym em.getTransaction().commit(), a gdy pracujemy ze springiem i @Transactional to już framework o to dba. Albo przy ręcznym wywołaniu em.flush(), który zrzutuje cały Persistence Context na bazę danych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *