fbpx

JavaScript od podstaw #1 – Czym jest JavaScript i po co mi on w 2020?

JavaScript jest to język programowania, który wraz z HTML i CSS stanowi podstawowy budulec stron internetowych, ale nie tylko.

Gdy tworzymy stronę WWW i umieścimy tam skrypt napisany w JavaScript, to jest on uruchamiany przez przeglądarkę internetową. To było jedyne zastosowanie JavaScriptu przez wiele, wiele lat. Na ogół w tym okresie o JavaScript nie myślało się zbyt pochlebnie, wiele osób uważało JS za zło konieczne. Jeśli, ktoś chciał by po naciśnięciu przycisku na stronie uruchomiła się muzyka albo jakaś animacja – używał JavaScript.


Materiał video tej częsci cyklu dostępny jest za darmo na kursy.clockworkjava.pl


W międzyczasie powstał też standard ECMAScript, którego to JavaScript jest implementacją, jedyną liczącą się obecnie. Tak, więc często te dwa słowa są używane jako synonimy.

I tak trwał sobie ten język, gdzieś do okolic roku 2015, kiedy to miały miejsce dwa ważne wydarzenia. Został wydany JavaScript ES6 – czyli implementacja standardu ECMAScript z roku 2015, która przyniosła wiele dobrych zmian oraz ustabilizowała język. Drugą rzeczą, która działa się okolicach tego roku był wzrost popularności NodeJS.

NodeJS jest to środowisko uruchomieniowe JavaScript po stronie serwera, czyli w JS można było teraz tworzyć aplikację, które do tej pory były domeną Javy (btw. Java i JavaScript – zupełnie nie mają ze sobą nic wspólnego) czy .NET.

Efekt był taki, że JavaScript od wersji ES6 i kolejnych coraz bardziej dojrzewał, a wraz z NodeJS nie był już tylko „językiem do animacji płatków śniegu na stronie i pobierania danych” ale stał się pełnoprawnym językiem.

Ostatnie lata utrzymały ten stan rzeczy i finalnie stała się rzecz bardzo dla JS znacząca. Jeśli chodzi o programowanie i biznes to Netflix był zawsze pionierem w wyznaczaniu trendów, jeśli chodzi o duże, biznesowe aplikacje.

To Netflix jako jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy, zobaczył jaki potencjał niesie ze sobą chmura (w jego wypadku AWS), on na żywo raportował migrację do architektury opartej na mikroserwisach (w dużym uproszczeniu zamiast jednego, wielkiego programu nasza aplikacja to wiele pomniejszych programów komunikujących się ze sobą) pisanych głównie w Javie.

W roku 2019 Netflix ogłosił, że przepisał sporą część owych mikroserwisów na JavaScript na platformie NodeJS, wiele firm również wykonało ten ruch. Był to jasny komunikat – JavaScript jest już na tyle dojrzały, by powierzyć mu wielomilionowy biznes.

Jako jeden z powodów podano, że dzięki temu front end (strony internetowe) i back end (część serwerowa) będą pisane w jednym języku. Oczywiście to wciąż dwa odmienne światy, ale pozbyli się bariery językowej. Programista front-end będzie w stanie napisać coś po stronie serwera i vice-versa bez konieczności poznawania kolejnego języka programowania.

Sam ekosystem ma jeszcze pewne problemy, głównie jeśli chodzi o zarządzanie dużymi projektami, ale wszystko to się stabilizuje i zmierza w dobrą stronę.

Tak więc, jeśli w 2020 chcesz nauczyć się jakiegoś języka programowania i poznać jego ekosystem warto by był to JavaScript.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *