TypeScript kurs online

Kurs wprowadzający

Jeśli tematyka TypeScript leży w kręgu twoich zainteresowań, to zapraszam do zapisu na kilkugodzinny, wprowadzający kurs online TypeScript.

Dołącz do kursu

Kurs wprowadzający to za mało?

Typescript kurs online

Już teraz mogę powiedzieć, że w pełnym kursie na bank znajdzie się praca z React i Node z użyciem TypeScript oraz oczywiście poruszę również tematykę testów jednostkowych.

Za Wikipedią:

TypeScript jest to  wolny i otwartoźródłowy język programowania stworzony przez firmę Microsoft jako nadzbiór języka JavaScript. Umożliwia on opcjonalne statyczne typowanie oraz programowanie zorientowane obiektowo oparte na klasach. TypeScript jest nadzbiorem JavaScript, a więc potencjalnie każdy program napisany w języku JavaScript jest poprawnym programem TypeScript. Aplikacje napisane w TypeScript kompilują się bezpośrednio do języka JavaScript.

TypeScript po raz pierwszy został udostępniony w październiku 2012 roku (pod wersją 0.8), po dwóch latach od rozpoczęcia nad nim prac przez firmę Microsoft[3]. Wkrótce po tym Miguel de Icaza zaczął zachwalać język jednocześnie krytykując brak wsparcia przez środowiska programistyczne z wyjątkiem Microsoft Visual Studio (który w tamtym czasie nie był dostępny na systemy inne niż Windows)[4]. Aktualnie bardzo wiele IDE wspiera TypeScript, takie jak np. JetBrains WebStormVisual Studio CodeEclipseSublime TextAtom, a nawet Emacs i Vim.

W lipcu 2014 roku zespół programistów języka ogłosił wydanie nowego kompilatora, który był pięciokrotnie szybszy od swojego poprzednika. Dodatkowo kod źródłowy pierwotnie hostowany na stronie CodePlex został przeniesiony na GitHub.

Język TypeScript wspiera pliki nagłówkowe dodające informacje o typach do istniejących bibliotek JavaScript (Ambients). Dzięki temu wiele popularnych środowisk i bibliotek takich jak jQueryMongoDB czy Node.js może być z nim używanych bez dodatkowych problemów. Bibliotekę gotowych plików umożliwiających współpracę z ponad tysiącem istniejących bibliotek i frameworków można znaleźć w repozytorium DefinitelyTyped. Dodatkowo powstało narzędzie tsd do zarządzania plikami z typami bibliotek w projekcie.

Zapraszam ponownie do wypełnienia aniekty – by TypeScript kurs online niósł ze sobą jak największą wartość.